Book Online Best rate guarantee

การประชุมและสัมมนา

พื้นที่ที่สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อจัดงานประชุมต่าง ๆ
ไม่ว่าจะเป็นการประชุมส่วนตัวหรือการประชุมบริษัท ระดับท้องถิ่นหรือภูมิภาค ภายในหรือภายนอกอาคาร ห้องพลาซ่า แกรนด์ บอลรูม ขนาดใหญ่หรือห้องพักขนาดเล็ก โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า ภูเก็ต ป่าตอง ได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในห้องประชุมที่สามารถปรับเปลี่ยนได้เพื่อการประชุมและการสัมมนาในรูปแบบต่าง ๆ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร +66 (0)76 302 100 หรืออีเมล info@deevanaplazaphuket.com

ดู Floor Plan แพ็กเก็จ Meeting & Wedding

พลาซ่า แกรนด์ บอลรูม ห้องประชุมสแควร์ I ห้องประชุมสแควร์ II ความจุของห้องประชุม
Plaza Grand Ballroom

พลาซ่า แกรนด์ บอลรูม

ห้องบอลรูมในรูปแบบโรงภาพยนตร์พร้อมอุปกรณ์ระบบเสียงและภาพอันทันสมัยที่สุด เพื่อทำให้มั่นใจว่าสามารถใช้ระบบเสียงและภาพในการประชุมหรือสัมมนาขนาดใหญ่ได้อย่างราบรื่น

อุปกรณ์

  • อุปกรณ์ฉายวิดีโอ
  • จอ LCD
  • ระบบแสงสว่างด้วยเทคโนโลยีระดับสูง
  • อุปกรณ์ระบบเสียงและเครื่องขยายเสียง
  • ห้องควบคุมแยกอิสระกัน 2 ห้อง

พื้นที่ : 565 ตารางเมตร
ความจุ : 500 คน

Square I Meeting Room

ห้องประชุมสแควร์ I

สำหรับการจัดประชุมขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลางหรือใช้สำหรับแบ่งเป็นห้องประชุมย่อย โดยสองห้องนี้จะมีพื้นที่โถงหน้าห้องไว้สำหรับจัดอาหารว่าง ซึ่งสามารถมองเห็นสวนหย่อมข้างๆ ได้

พื้นที่ : 81.5 -113 ตารางเมตร

Square II Meeting Room

ห้องประชุมสแควร์ II

สำหรับการจัดประชุมขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลางหรือใช้สำหรับแบ่งเป็นห้องประชุมย่อย โดยสองห้องนี้จะมีพื้นที่โถงหน้าห้องไว้สำหรับจัดอาหารว่าง ซึ่งสามารถมองเห็นสวนหย่อมข้างๆ ได้

พื้นที่ : 81.5 -113 ตารางเมตร

ความจุของห้องประชุม

ห้องประชุมของเราเหมาะสำหรับการจัดประชุมผู้บริหาร สัมมนา และงานแต่งงาน สามารถรองรับผู้ร่วมงานได้ถึง 500 ท่าน

ห้องประชุม พื้นที่ (ตร.ม.) ความสูงถึงเพดาน (ม) รูปตัวยยู สี่เหลี่ยมผืนผ้า โรงภาพยนตร์ ห้องเรียน งานเลี้ยง ค็อกเทล
ห้องพลาซ่าแกรนด์บอลรูม 565 5 - - 500 200 300 600
พลาซ่า I 323 5 50 50 300 120 180 300
พลาซ่า II 242 5 40 40 200 100 120 300
สแควร์ I 113 2.4 30 30 50 35 50 60
สแควร์ II 81.5 2.4 20 20 40 24 30 40

Language