Book Online Best rate guarantee

ห้องประชุมและจัดเลี้ยง

ห้องฮอร์นบิล แกรนด์บอลรูม ห้องฮอร์นบิล บอลรูม 1 ห้องฮอร์นบิล บอลรูม 2 ห้องบอร์ดบิล มีตติ้ง ห้องพิตต้า บิซ มิตติ้ง ขนาดของห้องประชุม

ห้องฮอร์นบิล แกรนด์บอลรูม

ห้องฮอร์นบิล แกรนด์บอลรูมเป็นห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ขนาด 320 ตารางเมตรของรีสอร์ท ซึ่งมีการตกแต่งอย่างร่วมสมัยแบบไทยภาคใต้ สามารถรองรับผู้เข้าร่วมงานได้หลากหลายรูปแบบ เช่นรองรับผู้เข้าร่วมงานได้ถึง 300 ที่นั่งในรูปแบบการจัดห้องประชุมแบบโรงภาพยนตร์, รองรับผู้เข้าร่วมงานได้ 300 ที่นั่งในรูปแบบจัดเลี้ยงต้อนรับแบบค็อกเทล, รองรับผู้ร่วมงานได้ 180 ที่นั่งสำหรับงานเลี้ยงใหญ่แบบเป็นทางการและรองรับผู้ร่วมงานได้ 150 ท่านสำหรับงานเลี้ยงสังสรรค์

ห้องฮอร์นบิล บอลรูม 1

ห้องฮอร์นบิล บอลรูม 1 มีขนาด 160 ตารางเมตร เหมาะสำหรับรองรับแขกจำนวนไม่เกิน 150 ที่นั่งสำหรับการจัดห้องประชุมในรูปแบบโรงภาพยนตร์, รองรับแขกได้ 150 ท่านสำหรับงานเลี้ยงต้อนรับแบบค็อกเทล, รองรับผู้ร่วมงานได้ 90 ที่นั่งสำหรับงานเลี้ยงใหญ่แบบเป็นทางการและรองรับผู้ร่วมงานได้ 70 ท่านสำหรับงานเลี้ยงสังสรรค์

ห้องฮอร์นบิล บอลรูม 2

ห้องฮอร์นบิล บอลรูม 2 มีขนาด 160 ตารางเมตร เหมาะสำหรับรองรับผู้ร่วมงานจำนวนไม่เกิน 150 ที่นั่งสำหรับการจัดห้องประชุมในรูปแบบโรงภาพยนตร์, รองรับผู้ร่วมงานได้ 50 ท่านสำหรับงานเลี้ยงต้อนรับแบบค็อกเทล, รองรับผู้ร่วมงานได้ 90 ที่นั่งสำหรับงานเลี้ยงใหญ่แบบเป็นทางการและรองรับผู้ร่วมงานได้ 70 ท่านสำหรับงานเลี้ยงสังสรรค์

ห้องบอร์ดบิล มีตติ้ง

ห้องบอร์ดบิล มีตติ้ง มีขนาด 56 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้ร่วมงานได้ถึง 40 ที่นั่งสำหรับการจัดห้องประชุมในรูปแบบโรงภาพยนตร์, รองรับผู้ร่วมงานได้ 50 ท่านสำหรับงานเลี้ยงต้อนรับแบบค็อกเทล, รองรับผู้ร่วมงานได้ 30 ที่นั่งสำหรับงานเลี้ยงใหญ่แบบเป็นทางการและรองรับผู้ร่วมงานได้ 35 ท่านสำหรับงานเลี้ยงสังสรรค์

ห้องพิตต้า บิซ มิตติ้ง

ห้องประชุมพิตต้า บิซ มิตติ้งของเราเหมาะสำหรับการจัดประชุมผู้บริหาร รองรับผู้ร่วมงานได้ถึง 15 ท่าน และห้องประชุมยังมีไฟแบบเดย์ไลท์ให้บริการซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมเกิดความผ่อนคลาย ส่งผลให้การประชุมของท่านเป็นไปอย่างราบรื่น สำหรับงานเลี้ยงสังสรรค์

         ขนาดของห้องประชุม

ห้องประชุม พื้นที่ (sqm) ความสูง (m) Table U-Shape Style Rectangle Style Theatre Style Classroom Banquet Dinner & Dance Cocktail
ห้องฮอร์นบิล แกรนด์บอลรูม 320 3.2 50 50 300 180 200 150 300
ห้องฮอร์นบิล บอลรูม 1 160 3.2 25 25 150 72 90 70 150
ห้องฮอร์นบิล บอลรูม 2 160 3.2 25 25 150 72 90 70 150
ห้องบอร์ดบิล มีตติ้ง 56 2.8 15 - 40 24 30 - 35
ห้องพิตต้า บิซ มิตติ้ง 24 2.8 12 - 18 - 20 - 20

Language